Österåkers kommuns logotype

Information till dig som driver eller vill driva en Infopoint

Kvinnor i ett möte

En Infopoint är en bemannad turistserviceplats utmärkt med Infopoint-märket. Det kan till exempel röra sig om en näringsidkare eller en kommunal anläggning som kan ge lokal turistisk information på plats. Infopoint-märket är ett varumärke som ägs av Visita.

Huvudansvaret för sådana Infopoints ligger alltid hos en auktoriserad turistinformation/turistcenter. Kommunerna Österåker, Östhammar och Norrtälje i Roslagen kommer själva att ha ansvaret för detta auktorisation från och med 2024.

Det är inte tillåtet att skylta en obemannad plats med InfoPointmärket. Inte heller att inrätta Infopoints som inte står under en auktoriserad turistinformation/turistcenters kontroll.

Om Infopoints

Av auktorisationsavtalet framgår att turistinformation/turistcenter får använda Infopoint-märket för att märka ut Infopoints:

I skyltning på, i och i vägvisning till bemannad Infopoint, alltså en fast, rörlig eller tillfällig turistserviceplats som inte själv är auktoriserad turistinformation. Detta under förutsättning att Infopointen står under turistinformationens regelbundna tillsyn.

Vidare för att hänvisa till och/eller märka ut bemannad Infopoint i tryck eller i e-media. Detta under förutsättning att turistinformation/turistcenter tar fullt ansvar för att Infopoint-märket används korrekt. Detta ansvar får inte överlåtas till någon annan.

Om Infopoints i auktorisationskraven

En Infopoint kan vara fast, tillfällig eller rörlig (t ex ett fordon)
Bemanning kan ske med medarbetare från den auktoriserade turistinformationen alternativ av lokal näringsidkare eller privatperson, på uppdrag av auktoriserad turistinformation/turistcenter.

Avtal om hur Infopointen ska drivas, ska tecknas mellan turistinformation/turistcenter och den externa näringsidkaren/personen som bemannar Infopoint. Avtalets innehåll ska säkerställa att verksamheten och Infopoint-märkets användning sker i överensstämmelse med turistinformation/turistcenters auktorisationsavtal.

Turistinformation/turistcenter. anordnar minst ett utbildnings-/inspirationstillfälle per år för sina Infopoints och håller regelbunden kontakt med dem, med minst ett utvärderingsbesök på plats per säsong. Infopoint ska hållas informerad om evenemang i närheten och på destinationen.

I övrigt har turistinformation/turistcenter stor frihet att utforma samarbetet med den som bemannar Infopoint, självklart med Infopoint-besökarnas bästa för ögonen. Infopoint-skyltning ska vara en garanti för att besökare kan få grundläggande turistisk information om vad som är intressant på destinationen och vad som händer i Infopoints närområde, som turistinformation/turistcenters förlängda, lokala arm.

Letar du efter en Infopoint i Österåker?

Är du besökare och vill ha turistinformation för ditt besök i Österåker?

Här hittar du alla Infopoints i Åkersberga och övriga Österåker.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.