Projektmedel för hållbar regional utveckling

Har du en nytänkande eller konkret projektidé som kan bidra till en hållbar utveckling av Stockholmsregionen? Då kan du söka projektmedel för hållbar regionalutveckling.

Strategiska insatsområden i RUFS 2050

För att beviljas projektmedel ska projektet bidra till att uppfylla en eller flera av de utpekade insatsområden som utgår från målen i RUFS 2050.

  • Stärka forskning, innovation och smart specialisering
  • Stärka utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag
  • Stärka och utveckla export, internationalisering och investeringar
  • Underlätta strategisk kompetensförsörjning

Projektansökan

Nästa utlysningsperiod kommer att vara under våren 2023. Vi återkommer med mer information om det inom kort. Om du har några frågor kan du mejla oss på projektstod.rlk@regionstockholm.se.

Vem kan ansöka?

Projektmedel kan sökas av offentliga och privata aktörer som kommuner, kommunala bolag, organisationer, stiftelser och ideella föreningar.

Det är inte möjligt att få stöd för ordinarie verksamhet, driftstöd eller stöd som kan betraktas som företagsstöd till enskilda företag och privatpersoner.

Projekt kan söka stöd för upp till max 50 procent av den totala projektportföljen.

När kan du ansöka?

Nästa utlysningsperiod kommer att ske under vår 2023.

Läs mer på regionstockholm.se Länk till annan webbplats.

Publicerad:
Senast uppdaterad: