Digitalt möte - följ med på resan mot ekosystembaserad havsförvaltning i tre svenska kustområden. 

Kvinna som montör i en verkstad

Välkomna att möta alla inblandade i pilotarbetet att utveckla ekosystembaserad havsförvalting i tre pilotområden i Sverige. Få en uppdatering av hur arbetet med ekosystemperspektivet kommit igång och hur det hänger ihop med ditt uppdrag och intresse. 

Mötet fungerar som en mässa där du kan välja vilka ämnen du vill möta andra kring och fördjupa dig i. Vi ger utrymme för dialog mellan aktiva i de olika arbetsgrupperna, beslutsfattare och andra intressenter som är nyfikna på arbetet.

Målgrupp är redan engagerade i piloterna, men också personer vars mandat och intresse berör ett ambitiösare arbete för förbättrad havsmiljön. Arbetet är i uppstart och fler perspektiv och engagemang välkomnas inför att gå vidare till nästa steg. Hur kan vi arbeta över gränser och hantera många perspektiv för att växla upp arbetet för en bättre havsmiljö?

Anmälan: I denna länk senast den 2 juni. Länk till annan webbplats. Länk skickas till deltagare som anmält sig.

Mer information

Datum:

Tid:

13:00 - 16:00

Ort:

Digitalt

Pris:

Gratis
Publicerad:
Senast uppdaterad: