Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

För utförare inom förskola och skola

Här hittar du som bedriver barnomsorgs- eller skolverksamhet i Österåker information och dokument som rör din verksamhets relation till kommunen.

Tilläggsbelopp

Ansökningsblankett för tilläggsbeloppPDF
Information och rutin för tilläggsbeloppPDF

Blankett uppföljning av tilläggsbelopp och åtgärdsprogramPDF
Blankett uppföljning av tilläggsbelopp och åtgärdsprogramWord

Pedagogisk kartläggning förskolaPDF
Handlingsplan förskolaWord
Utredning av elevs behov av särskilt stödWord

Strukturbidrag till resursskolor och central undervisningsgrupp

Information för strukturbidragPDF
Ansökan om strukturbidragPDF

Språkförskolan Penseln

Ansökan till språkförskolan penselnPDF

Scenkonst och film för förskola och skola

Skolor och förskolor kan boka biljetter till scenkonst och skolbio via bokningslänken Kulturboka. Information om terminens föreställningar och datum för biljettsläpp skickas ut till förskolor, dagbarnvårdare och skolor i början av varje termin. När du klickar på länken till ser du en förteckning över terminens  skolteater eller skolbio. Boka och skriv ut din bekräftelse som kvitto på din bokning. Observera att bokningen är bindande, om du vill göra en avbokning senast en vecka innan visning, skicka e-post till kultursekreterare Maria Söderlund.

Skapande skola

Bidraget skapande skola

Skapande skola är Kulturrådets bidrag till skolor runt om i Sverige. Skapande skola ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ska öka. Bidraget kan till exempel användas för teaterföreställningar, konserter, författarbesök, besök på museer eller hos konstnärer.

Bidraget söks årligen av skolornas huvudman i februari. Ansökningsblanketten skickas till de kommunala rektorerna i början av januari och skickas därefter ifylld till produktionsförvaltningen i januari. Privata skolor söker bidraget själva genom sin huvudman. Blanketter och information finns på Kulturrådets webbplats. Kultur och fritidsförvaltningen svarar gärna på frågor om Skapande skola.

Pengbelopp

Pengbelopp barnomsorg from 1 januari 2021PDF
Pengbelopp barnomsorg from 1 januari 2020PDF

Pengbelopp skola, fritidshem from 1 januari 2021PDF
Pengbelopp skola, fritidshem from 1 januari 2020PDF 

Modersmål

Information till utförare om modersmålsersättningPDF
Riktlinjer för bidrag för modersmålsundervisning i grundskolaPDF
Riktlinjer för bidrag för modersmålsundervisning i gymnasieskolaPDF
Ansökan om bidrag för modersmålsundervisning i grundskolaPDF
Ansökan om bidrag för modersmålsundervisning i gymnasieskolaPDF

Anmälan om frånvaro för elev

Information om skolpliktsanmälan för fristående utförare och annan kommunPDF
Anmälan om utredning av frånvaro för elevPDF

Övriga blanketter och handböcker

Ansökan specialpedagogisk handledning, PedagogcentrumPDF

Tillbuds- och olycksfallsrapportPDF

Yttrande om utökad visstelsetid i förskola, ped omsorgPDF

Framställan om tillstånd att fullgöra skolgång i Österåkers kommunPDF

Studiehandledning på modersmåletPDF

Information om bidrag för obligatorisk lovskolaPDF

Lovskola ansökanExcel

Handbok för enhetsadmin inom förskola och fritidshemPDF

Registrering och mottagande av barn och elever med TF nummerPDF

Länkar

Allmänna råd för familjedaghemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Läroplan för förskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Redaktör:
Christer Larsson

Sakkunnig:
Louise Furness
Senast uppdaterad:
fredag 30 april 2021