Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Verksamhet för hygien, bad, undervisning och solarium

Planerar du att starta en verksamhet för undervisning, bad, hygienisk verksamhet eller solarium behöver du anmäla det till miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Hygieniska verksamheter som behöver anmälas kan t.ex. vara fotvård och tatuering.

Verksamhet för hygienisk behandling, bad, undervisning och solarium

Följande verksamheter är anmälningspliktiga enligt 38 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller 10 § i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier (SSMFS 2012:5):

  • Hygienisk behandling till allmänheten som kan innebära risk för blodsmitta genom användning av skärande eller stickande verktyg (piercing, tatuering, akupunktur, fotvård, viss typ av hudvård med mera).
  • Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller används av många (gäller även badtunnor, bubbelpooler etcetera).
  • Undervisningsverksamhet som skola, förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.
  • Solarium som allmänheten har tillgång till.

Anmäl, få råd och stöd

Om du tänkt starta någon variant av ovanstående verksamheter behöver du göra en anmälan till miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Du behöver skicka in din anmälan senast sex veckor innan du tänkt starta upp verksamheten. Då har vi tillräckligt med tid för att granska din anmälan utifrån att verksamheten uppfyller gällande krav. Vi kan även ge råd och stöd för att hjälpa dig på bästa sätt.

Egenkontroll - planera och förebygg

Du som driver någon form av verksamhet är enligt miljöbalken skyldig att bedriva egenkontroll. Det betyder att du ska planera och kontrollera din verksamhet för att upptäcka fel eller risker innan det uppstår problem. Syftet med egenkontroll är att förebygga skador på människors hälsa och miljön. Hur omfattande egenkontrollen behöver vara beror på verksamhet, dess storlek och vilka risker det finns med den.

Länk till anmälan av solarium

Redaktör:
Erik Braide

Sakkunnig:
Catrine Eckers
Senast uppdaterad:
torsdag 4 februari 2021