Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Serveringstillstånd

Serveringstillstånd krävs i de flesta sammanhang för att du ska få sälja och servera starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker. Här får du information om hur du söker serveringstillstånd i Österåkers kommun.

Tillstånd

 • Stadigvarande tillstånd: Tillstånden kan omfatta servering till allmänheten, slutna sällskap och servering i inrikes trafik på fartyg.
 • Cateringtillstånd: Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan få stadigvarande serveringstillstånd under förutsättning att den lokal där serveringen äger rum för varje tillfälle anmäls till samt godkänns av kommunen. Den som bedriver cateringverksamhet behöver ett eget kök för tillredning av mat för att få stadigvarande serveringstillstånd.
 • Tillfälligt tillstånd: Tillstånden kan omfatta servering till allmänheten eller slutna sällskap

Vart vänder du dig för att ansöka om tillstånd?

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar om tillstånd för servering av alkoholdrycker; starköl, vin och sprit och andra jästa alkoholdrycker. Nämnden ansvarar också för tillsynen av alkoholserveringen.

Vad krävs för att få tillstånd

Miljö- och hälsoskyddsenheten har tagit fram anvisningar så att det ska bli så enkelt som möjligt att ansöka om serveringstillstånd. Av anvisningarna framgår bland annat vilka handlingar som ska bifogas till ansökan. En komplett ansökan förkortar i regel handläggningstiden.

Ansökningsförfarandet

I hanteringen av din ansökan bedömer kommunen de sociala konsekvenserna för det geografiska område där serveringsstället är beläget. Det kan gälla exempelvis ungdomsproblem eller risk för bullerstörningar. Ansökan bedöms så snart uppgifter inkommit från andra berörda myndigheter, bland annat polisen som undersöker ordnings- och säkerhetsfrågor och kontrollerar att den sökande inte har begått något brott. Uppgifter hämtas också från skatteverket och kronofogden.

När får serveringen börja?

Serveringen får börja så snart tillståndet är beviljat.

Tillsyn

Kommunens handläggare och även polisen besöker serveringsstället i samband med krogtillsyn. Då kontrolleras bland annat följande:

 • Ordning
 • Nykterhet
 • 18-årsgränsen
 • Matförsäljningen
 • Serveringstiderna
 • Kassarutinerna
 • Brandsäkerhet

Handläggaren får inte vägras tillträde till restaurangen/serveringsstället. Anonyma inspektioner sker endast i undantagsfall och på förekommen anledning. Inspektionerna dokumenteras skriftligen. Inspektörer och handläggare får inte ta emot gåvor i någon form.

Vid så kallad inre tillsyn kontrolleras tillståndsinnehavaren hos kronofogden, skatteverket och polisens tillståndsenhet.

Om inte alkohollagens regler följs kan kommunen påbörja en utredning för att ta reda på om det föreligger grund för meddelande av erinran eller varning eller i allvarligare fall återkallelse av serveringstillståndet.

Byte av ägare eller arrendator

Serveringstillståndet är knutet till innehavare och serveringslokal. Vid byte av ägare eller arrendator måste hen ansöka om tillstånd som prövas på samma sätt som ansökan om nytt tillstånd.

Serveringstillstånd behövs inte i följande fall

 • Serveringen avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer.
 • Serveringen sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.
 • Serveringen äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.
 • Serveringstillstånd krävs inte heller för servering till en boende och besökare till denne på sådana särskilda boenden som avses i 5 kap. 5 § andra stycket och 7 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) och 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och vid vilka måltidsservice tillhandahålls.

Redaktör:
Erik Braide

Sakkunnig:
Mikael Sporsén
Senast uppdaterad:
måndag 4 januari 2021