Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Miljöfarlig verksamhet

En miljöfarlig verksamhet bedöms ha påverkan på miljön eller hälsan. Oftast handlar det om verksamheter som släpper ut något till luft eller vatten. Det kan också handla om annan påverkan på omgivningen som exempelvis vibrationer.

Om du planerar att starta en verksamhet och är osäker på om det är en miljöfarlig verksamhet kan du kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten på kommunen och fråga vad som gäller. I miljöbalken finns en utförlig definition av vad en miljöfarlig verksamhet är. Information finns även under fliken Boende och miljö.

Anmälan eller tillstånd

Beroende på din verksamhets omfattning kan den vara anmälningspliktig eller tillståndspliktig. Den kan också klassas som en u-verksamhet vilket innebär att varken anmälan eller tillstånd krävs för att starta den. För att veta i vilken kategori din verksamhet hamnar behöver du titta i en bilaga till miljöbalken. Länk till bilagan finns till höger på denna sida. Anmälningsärenden hanteras av kommunen och tillstånd av Länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen.

Vad kostar det

I Taxa för miljöbalken hittar du vad det kostar att anmäla en verksamhet samt kostnad för kommunens tillsyn.

Anmälningsförfarandet

Anmälan ska skickas till miljö- och hälsoskyddsenheten på kommunen. Blankett finns till höger på sidan. I handläggningen tar man hänsyn till den specifika verksamhetens miljö- och hälsopåverkan och skriver ett beslut med villkor som kan gälla exempelvis utsläppshalter, avfall eller kemikalieanvändning. Det är stor bredd i dessa verksamheter och varje ärende är unikt och i bedömningen behöver man se till de specifika omständigheter som råder.

Egenkontroll

Du som driver en miljöfarlig verksamhet behöver själv kontrollera din verksamhets miljöpåverkan. En väl fungerande egenkontroll kan förebygga risker med verksamheten och minska påverkan på miljön. Omfattningen på egenkontrollen beror på verksamhetens storlek och påverkan.

Verksamheten ska ha en tydlig fördelning av miljöansvaret, en dokumenterad driftkontroll, en förteckning över kemikalier och rutiner för att bedöma riskerna med verksamheten. Egenkontrollen granskas av miljö- och hälsoskyddsenheten vid deras inspektioner av verksamheten.

Oljeavskiljare

Verksamheter där det finns risk för utsläpp av mer än obetydliga mängder mineralolja, bensin eller andra explosionsfarliga ämnen till spill- eller dagvattennätet, måste ha en oljeavskiljare . Detta krav utgår från ABVA, Boverkets Byggregler och Miljöbalken:

  • Oljeavskiljaren ska utformas, dimensioneras och skötas enligt gällande standard SS-EN 858-1 och SS-EN 858-2
  • Oljehalten i utgående vatten från oljeavskiljaren får inte övergå 5mg/l
  • För vissa verksamheter exempelvis biltvätt räcker inte en oljeavskiljare för att uppnå tillräcklig rening se Käppalas riktlinjer för gällande krav på verksamheter.

Cistern

Om du ska installera eller skrota en cistern behöver du informera miljö- och hälsoskyddsenheten om detta.

Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Redaktör:
Erik Braide

Sakkunnig:
Karin Palmqvist Larsson
Senast uppdaterad:
måndag 4 januari 2021