Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Österåkers företagsklimat allt bättre

Österåkersföretagarnas nöjdhet med kommunens service ökar på alla punkter. Nöjd kund-index (NKI) har på ett år stigit från 71 till 74. Det visar SKR:s öppna jämförelser om företagsklimat som presenterades den 22 april.

Med ett bra företagsklimat i kommunen blir det lättare att starta och utveckla framgångsrika företag. Fler invånare kommer i arbete och skatteintäkterna ökar. Företagen är beroende av kommunens myndighetsutövning för att kunna driva och utveckla sina verksamheter. Därför är den årliga mätningen från Sveriges kommuner och regioner (SKR) ett viktigt verktyg i utvecklingsarbetet.

– Det är riktigt glädjande att fler företag upplever att kommunens myndighetsutövning har förbättrats, särskilt inom bygglov och serveringstillstånd. 2020 var på många sätt ett speciellt år eftersom inspektioner och tillsyn delvis fick ske på nya sätt, säger Kristina Eineborg, näringsliv- och utvecklingsdirektör i Österåkers kommun.

En grund för fortsatta förbättringar

De myndighetsområden som SKR mäter är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Mätningen är ett viktigt verktyg för att följa upp och fortsätta driva ett förbättringsarbete av kommunens service. Med stöd i resultaten och den bakomliggande undersökningen kommer kommunen att vidta flera olika åtgärder för att stärka Österåker som företagarkommun. Det handlar exempelvis om olika utbildningsinsatser, förbättrad information och ökad tillgänglighet.

– Vi är mycket tacksamma för alla de företag som tar sig tid att svara på undersökningen, den ger oss ett bra underlag i kommunens kontinuerliga utvecklings- och kvalitetsarbete, säger Kristina Eineborg.

Österåkers resultat 2020

Kommunens mynidghetsutövning


Resultat 2020

2019

Nöjd kund-index totalt

74

71

Brandskydd

83

82

Bygglov

70

66

Miljö och hälsoskydd

71

70

Livsmedelskontroll

79

78

Serveringstillstånd

72

-


Kommunens service gentemot företag

 

Resultat 2020

2019

Bemötande

80

78

Effektivitet

73

69

Information

73

69

Kompetens

77

73

Rättssäkerhet

77

74

Tillgänglighet

75

71

Mer information

Ta del av hela undersökningen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer läsning

Nyhet: Österåkers småföretagare har stor betydelse för kommunens ekonomi

Nyhet: Österåkers näringsliv starkast i Stockholmsregionen 2020

Nyhet: Österåker klättrar i Nyföretagarbarometern

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Sakkunnig:
Kristina Eineborg
Publicerad:
fredag 23 april 2021
Senast uppdaterad:
måndag 26 april 2021