Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunens miljöinspektör vägledde hela båtbranschen att ta grepp om miljöansvar

Från vänster: Hanse Thorslund, Allt för sjön, Mats Eriksson, Sweboat, Göran Gross, Sweboat och Dyviks Varv AB, och Melissa Feldtmann, vinnare av Sweboats miljöpris.

Båtbranschens riksförbund Sweboat delar ut sitt Miljöpris för 2021 till Melissa Feldtmann, som under flera år var miljöinspektör i Österåkers kommun. Dyvik Varvs ägare Göran Gross berättar om hur han genom sitt goda samarbete med Österåkers kommun kunde ta fram ett miljöprogram som idag gäller för hela båtbranschen.

Det var när Göran Gross, ägare i Österåkersföretaget Dyvik Varv AB fick lära sig av Österåkers kommuns miljöinspektör att de flesta föroreningar vid marinor ligger grunt i marken som hoppet tändes och ett miljöengagemang föddes på riktigt. I dag är Göran Gross en drivkraft i branschorganisationen Sweboats miljöarbete.

– När jag först mötte Österåkers kommun var jag övertygad om att vi inte hade några problem, eftersom vi använde för den tiden godkända produkter. Österåkers kommun upplyste oss om verksamhetsutövaransvaret och vi genomförde en miljökartläggning av marken vid Dyviks marina. Vi fann att det var stora överskridningar av gränsvärdena. Men vi insåg att det inte var omöjligt att ta hand om föroreningarna. Den insikten födde mitt engagemang och jag fick med Sweboat i arbetet med att ta fram ett miljöprogram, säger Göran Gross.

Miljöprogrammet vägledande för båtbranschen

Melissa Feldtmann var i sin roll som miljöinspektör med och hjälpte Sweboat att utforma det miljöprogram som idag är vägledande för hela båtbranschen och Sweboat har idag även en ideell insamlingsstiftelse från vilken företag kan söka bidrag för kommande miljöinvesteringar.

– Det var Melissa Feldtmann som under sin tid som miljöinspektör i Österåkers kommun väckte en sovande båtbransch och fick igång det här miljöprogrammet, konstaterar Göran Gross.

Melissa Feldtmann är tacksam över ett givande samarbete mellan kommunens miljöinspektörer och bransch.

– Som miljöinspektör i Österåkers kommun har min ambition varit att ge rådgivning och att guida branschen i rätt riktning. Genom att utbilda varandra och jobba tillsammans tror jag att man når målen mycket snabbare. Det känns jättebra att branschen nu också har tagit över stafettpinnen fullt ut och tar ett miljöansvar, säger Melissa Feldtmann, som lämnade jobbet som miljöinspektör i Österåkers kommun för ungefär ett år sedan och idag är knuten till IVL – Svenska Miljöinstitutet.

Sweboats miljöpris 2021

Melissa Feldtman tilldelas Sweboats Miljöpris 2021 för sina insatser. Miljöpriset tilldelas varje år en person, organisation eller ett företag som har gjort en bra och betydelsefull insats på miljösidan kopplat till båtlivet.

Motiveringen från Sweboat:

Miljöinspektören från Österåkers kommun som väckte en sovande båtbransch till ett uttalat miljöengagemang och uppbyggnaden av ett omfattande miljöprogram. Genom stöd, råd och vid seminarier har Melissa på ett initierat och sakkunnigt sätt ledsagat branschen till ett tydligt proaktivt miljöengagemang med syftet att minska båtlivets avtryck.

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Sakkunnig:
Kristina Eineborg
Publicerad:
torsdag 18 mars 2021
Senast uppdaterad:
torsdag 18 mars 2021