Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Gemensam strategi för besöksnäringen i Roslagen

Turister kliver på färja

Under våren 2021 kommer en besöksnäringsstrategi för Roslagen att tas fram. Den ska fungera som en röd tråd i den gemensamma destinationsutvecklingen för besöksnäringen i Österåker, Norrtälje och Östhammar.

En långsiktig besöksnäringsstrategi för Roslagen är en förutsättning för det starka samarbete som eftersträvas. Ett externt konsultstöd har upphandlats av kommunerna och uppdraget har tilldelas företaget Tendensor AB med processledarna Per Ekman och Laila Gibson. En lång rad möten med föreningar, besöksnäringsföretag och kommunrepresentanter kommer att genomföras under våren och försommaren. Besöksnäringsstrategin ska vara klar den 30 augusti 2021.

Det finns flera goda skäl till varför Roslagen behöver planera inför framtiden. Ett sådant är att människors resmönster är i förändring, inte minst i kölvattnet efter den pågående pandemin. Ett annat är att hållbarhet sätts allt mer i fokus för våra företag och lokalsamhällen. För att klara förändringsresan behöver vi jobba tillsammans över kommungränserna och vi behöver ta tillvara de unika resurser som Roslagen besitter.

Ett destinationsråd har formats som består av representanter för besöksnäringen, föreningslivet, kommunerna och Visit Roslagen AB. Destinationsrådets uppgift är att driva utveckling på destinationen, stärka samarbetet och att samla kompetens. Destinationsrådet kommer att vara aktivt i utformandet av besöksnäringsstrategin och kommer inom kort bjudas in till ett första möte.

Din röst är viktig – besvara vår enkät!

Vill du engagera dig i Roslagens framtid som besöksdestination?

Till och med den 28 maj 2021 kan du ge din bild av Roslagens möjligheter som besöksdestination genom att besvara en enkät. Du hittar enkäten här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktpersoner

Österåkers kommun, näringslivsutvecklare Ann-Catrin Skogström: ann-catrin.skogstrom@osteraker.se

Norrtälje kommun, utvecklingsstrateg Torkel Andersson: torkel.andersson@norrtalje.se

Östhammars kommun, destinationsutvecklare Lisa Karm Togo: lisa.karm.togo@osthammar.se

Redaktör:
Ann-Catrin Skogström

Sakkunnig:
Kristina Eineborg
Publicerad:
tisdag 23 februari 2021
Senast uppdaterad:
tisdag 2 mars 2021