Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Företagare med butik eller serviceinrättning? Så påverkas du av den nya covid-19-lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Den innebär att du som exempelvis har en butik eller serviceinrättning, gym, lokal för uthyrning för sammankomster eller en verksamhet med offentliga tillställningar behöver vidta tvingande åtgärder.

Enligt den tillfälliga covid-19-lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

De verksamheter som i nuläget omfattas är gym- eller sportanläggningar för inomhusaktivitet, simhallar, handelsplatser (inklusive exempelvis köpcentrum, serviceställen och butiker), allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning/användning av platser för privata sammankomster. Lagen gäller från den 10 januari och fram till den 30 september. Fler verksamheter kan komma att omfattas.

Verksamheterna som omfattas är skyldiga att förebygga smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Max åtta personer

För allmänna sammankomster gäller en begränsning på åtta personer. Maxantalet gäller också för anordnande av exempelvis bioföreställning, konsert, teater, mässor med mera. Begränsningen på åtta personer gäller även för exempelvis lokaler eller utrymmen inomhus som hyrs ut för sammankomster på kommersiell grund, gemensamhetslokaler i hyres- och bostadsrättsfastigheter och föreningslokaler.

Informationen är hämtad från Länsstyrelsen Stockholm, ta del av fullständig information om vad som gäller via länken.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För butiker, serviceinrättningar med mera gäller:

Det här är en handelsplats enligt lagen:

Köpcentrum, varuhus, gallerior, butiker och serviceinrättningar som frisörsalonger och cykelverkstäder är enligt Länsstyrelsen exempel på handelsplatser som omfattas av lagen.

Åtgärder som alla handelsplatser ska vidta:

 • Begränsa antalet kunder och andra besökare på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt.
 • Utforma verksamhetslokaler samt områden och utrymmen utomhus på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.
 • Utforma in- och utpassage till verksamhetslokaler samt områden och utrymmen utomhus på ett sådant sätt att trängsel undviks.
 • Informera dina kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas
 • Erbjuda dina kunder och besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
 • Skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit.
 • Följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna.
 • Hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Handelsplatser, exklusive gallerior och köpcentrum ska vidta följande åtgärder:

 • Beräkna det maximala antalet kunder eller besökare som får vistas i varje avgränsat utrymme i verksamhetslokalen inomhus. Maxantalet ska beräknas för varje avgränsat utrymme på sådant sätt att varje besökare eller kund, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan. Det innebär att du ska räkna bort golvyta som utgörs av exempelvis lager och inventarier när du beräknar tillgänglig yta.
 • Skriftligt dokumentera maxantalet för varje avgränsat utrymme och hur beräkningen har gjorts.
 • Tydligt anslå maxantalet för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokaler inomhus där människor uppehåller sig.
 • Säkerställa att maxantalet för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokaler inomhus där människor uppehåller sig inte överskrids för något avgränsat utrymme.

Gallerior, köpcentrum och varuhus ska dessutom:

 • Spärra av eller ta bort möblemang och utrustning på inomhustorg och andra liknande områden där människor samlas. Detta gäller inte enstaka sittplatser för vila, hygienutrymmen eller andra liknande inrättningar.

Trängsel kan undvikas genom att:

 • Anvisa kunder och besökare till en särskilt angiven in- eller utgång.
 • Ta fram alternativa lösningar till fysiska köer.
 • Anvisa vilket avstånd som kunder eller
  besökare bör hålla till varandra samt hur de bör förflytta sig i er lokal.
 • Informera kunder eller besökare om att handla ensamma och på tider med mindre beläggning.
 • Ett sätt att säkerställa att antalet personer i lokalen inte överskrids är att räkna antalet in- och utpasserande kunder eller besökare.

Mer information

Om du har frågor kring den nya lagen, vänd dig i första hand till:

Tillsynsenheten på Länsstyrelsen i Stockholm
via e-post: pandemilag.stockholm@lansstyrelsen.se
eller via telefon 010-223 10 00 (växel).

Läs mer på Länsstyrelsen Stockholms webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Redaktör:
Ann-Catrin Skogström

Sakkunnig:
Kristina Eineborg
Publicerad:
måndag 11 januari 2021
Senast uppdaterad:
måndag 11 januari 2021