Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher

Regeringen har beslutat om en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher. Länsstyrelsenlänk till annan webbplats kommer att handlägga stödet som söks av hyresvärden i efterhand. Stödet går att söka från den 1 juli.

Det nya coronaviruset har snabbt fått stora ekonomiska konsekvenser i hela Sverige. Läget har särskilt påverkat verksamheter inom hotell- och restaurangbranschen, handeln samt vissa andra branscher. För att stödja vissa lokalhyresgäster med anledning av utbrottet av coronaviruset har regeringen beslutat att avsätta fem miljarder kronor i stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror för dessa utsatta branscher.

Vem kan söka stödet?

Stödet kan sökas av hyresvärdar som slutit avtal om sänkt fast hyra av lokal med hyresgäster som under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020 var verksamma i en bransch som omfattas av det här stödet.

Vilka branscher är aktuella?

Sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter. Här omfattas exempelvis butikshandel, logiverksamhet, restauranger samt arrangemang av kongresser/mässor men även konsumenttjänster så som tandläkare, fysioterapeutisk verksamhet, hår- och kroppsvård.

Regeringens lista med föreslagna branscherlänk till annan webbplats

Vilka som omfattas av stödet är baserat på SNI-koder [1], som är den kod som anges till Skatteverket när man registrerar sitt företag.

Vad krävs för att få stöd?

Förutsättningarna för att kunna söka stöd.

  • Ett avtal om hyra av lokal, med hyran helt eller delvis bestämd till ett fast belopp i kronor, har tecknats med en hyresgäst i utsatt bransch senast den 1 mars 2020.
  • Hyresgästen som anges i avtalet ska ha hyrt lokalen under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020.
  • Avtalet om rabatt på lokalhyra ska ha tecknats mellan hyresvärden och hyresgästen senast den 30 juni 2020 och rabatten ska gälla under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020.
  • I avtalet ska den nya hyran understiga det fasta belopp som skulle ha betalats under samma period (enligt det hyresavtal som gällde 1 mars 2020) och i övrigt ska villkoren vara oförändrade.

Hur mycket stöd kan jag få?

Stöd kan ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, det vill säga den rabatt som hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om för perioden 1 april till och med 30 juni. Stödet kan dock aldrig bli högre än 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.

Hur ansöker jag?

Det är hyresvärden som ansöker om stödet. Länsstyrelsen kommer handlägga stödet men ansökan kommer att göras via en e-tjänst som Boverket håller på och ta fram. Mer information kommer att publiceras inom kort.

När ansöker jag?

Stödet kan sökas från och med den 1 juli 2020 till och med den 31 augusti 2020.

När betalas stödet ut?

Stödet betalas ut så fort Länsstyrelsen har tagit beslut i ärendet.

Lokala initiativ

Många lokala initiativ är redan igång. Vi publicerar gärna ert initiativ här.

Här hittar du initiativ som kan vara av intresse för ditt företag:

  • Österåkers kommun har lanserat Företagsakuten, en kostnadsfri rådgivningstjänst för små och medelstora företag i kris. I den ingår stöd med arbetscoachning med att ge information om hur den anställde kan gå vidare samt vara ett stöd om du är i behov av en praktikant.
  • Nyföretagarcentrum Österåker länk till annan webbplatserbjuder de företag som de senaste två åren har varit på rådgivning hos Nyföretagarcentrum Österåker ett nytt kostnadsfritt rådgivningssamtal utifrån ditt nuläge.

Redaktör:
Ann-Catrin Skogström

Sakkunnig:
Kristina Eineborg
Publicerad:
fredag 17 april 2020
Senast uppdaterad:
måndag 20 april 2020