Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Österåkers företag ger betyg på kommunens service

Med ett bra företagsklimat i kommunen blir det lättare att starta och utveckla framgångsrika företag. Fler invånare kommer i arbete och skatteintäkterna ökar. Därför är det lokala företagsklimatet en prioriterad fråga i Österåkers kommun. Den årliga NKI-mätningen är ett viktigt verktyg i det utvecklingsarbetet.

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, mäter varje år Nöjd kund index (NKI), en undersökning över hur det lokala näringslivet upplever kommunens myndighetsutövning inom sex olika områden; brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Företag som har haft ärenden hos kommunen inom dessa områden under 2019 har fått en enkät att besvara.

Företagen är beroende av kommunens myndighetsutövning för att kunna driva och utveckla sina verksamheter och arbetet är därför mycket högt prioriterat.

Ett viktigt verktyg

Årets mätning av hur de lokala företagen upplever Österåkers kommuns myndighetsövning visar ett något lägre resultat än föregående år. Sett över tid är utvecklingen positiv. På tio år har Österåkers NKI-värde ökat från 62 år 2009 till 71 år 2019.

Mätningen är ett viktigt verktyg för att följa upp och fortsätta driva ett förbättringsarbete av kommunens service. Med stöd i resultaten och den bakomliggande undersökningen kommer kommunen att vidta flera olika åtgärder för att stärka Österåker som företagarkommun. Det handlar exempelvis om olika utbildningsinsatser, förbättrad information och ökad tillgänglighet.

Resultat för Österåker för de olika områdena

2018 års resultat inom parentes.

Brand

82 (88)

Bygglov

66 (68)

Livsmedel

78 (77)

Miljö & hälsa

79 (77)

Serveringstillstånd

54 (för få svarande 2018)

 

Enbart områden med minst 7 svar redovisas, vilket är anledningen till att markupplåtelse inte har något resultat.

På länsnivå hade Vaxholm och Lidingö högst resultat, båda fick ett NKI-värde på 79. I Sverige var det Trosa som nådde högst resultat med NKI 84. Genomsnittet i Sverige ligger på NKI 73.

Mer information

Du kan ta del av hela undersökningen här (SKR).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Redaktör:
Åsa Drakenberg

Sakkunnig:
Kristina Eineborg
Publicerad:
onsdag 22 april 2020
Senast uppdaterad:
onsdag 22 april 2020