Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Information om utlysning för insatser för krisdrabbade besöksnäringsföretag

Utlysning inom Nationella regionalfonden, riktad till insatser för besöksnäringsföretag som drabbats till följd av pandemin Covid -19

Utlysningen riktar sig till regioner, kommuner, turismorganisationer eller andra främjandeaktörer inom besöksnäringen för att genomföra insatser som ska stärka omställningsförmåga, innovationskraft och konkurrenskraft hos små och medelstora företag (inkluderar även miko- och enmansföretag)

Utlysningen kommer att öppna den 16 juli 2020 och stänger den 30 augusti 2020. Därefter är det möjligt att under två veckor göra kompletteringar i ansökan. Beslut är planerat till 25 september men det är möjligt att påbörja projektet redan när ansökan har lämnats in. Håll utkik på vår webbplats!

I denna utlysning har medfinansieringskravets sänkts till att till och med den 30 juni 2021 vara minst 25 %. Egen nedlagd tid går att inräkna i medfinansiering. Därefter gäller 50 % medfinansiering, aktiviteter kan pågå fram till och med 28 februari 2023, slutredovisning ska senast den 30 april 2023.

Utlysningen kommer att vara relativt bred för att möjliggöra insatser efter olika regioners behov. Regionerna kan i projekten förmedla stöd till företag inom de ramar som statsstödsreglerna och regionernas regelverk sätter.

I ansökan ska framgå vilka aktörer (även företag) som ska bidra med medfinansiering. Om företag ska bidra, är en möjlighet att regionen garanterar medfinansieringen vid ansökan, för att sedan i sin tur få in medfinansieringen av företag.

Redaktör:
Miljoskydd

Sakkunnig:
Kristina Eineborg
Publicerad:
torsdag 2 juli 2020
Senast uppdaterad:
torsdag 2 juli 2020