Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Vad tycker du som företagare i Österåker är viktigt?

Kommunens näringslivsarbete grundar sig på en näringslivsstrategi som antogs 2017. Strategin togs fram i mycket nära samarbete med det lokala näringslivet.

Den lyfter fram sju fokusområden som viktiga för utvecklingen av näringslivet: infrastruktur, fler lokala arbetstillfällen, service och bemötande, synliggöra företagarna, tillgång till mark, stärka identiteten samt utveckla besöksnäringen. Kopplat till strategin finns årliga handlingsplaner som anger vad som är prioriterat att arbeta med under året.

Nu är det dags att ta fram handlingsplanen för 2019. Vi behöver därför hjälp av dig som är företagare i Österåker. Vad tycker du är viktigast för kommunen att fokusera på under det kommande året för att exempelvis ditt företag ska kunna växa, för att företagsklimat ska bli bättre eller att fler företag ska kunna flytta hit?

Vi tar tacksamt emot alla förslag och inspel. Vill du hellre tala med oss på näringslivs- och utvecklingsenheten går det bra att kontakta oss via e-post: naringsliv@osteraker.se.

Näringslivsstrategin hittar du här.
Redaktör:
Ann-Catrin Skogström

Sakkunnig:
Kristina Eineborg
Publicerad:
måndag 4 februari 2019
Senast uppdaterad:
tisdag 12 februari 2019