Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kompetensutbildning inom förskola och skola

En väl fungerande skola och barnomsorg utgår från de behov som varje enskild person har. Det kräver utbildad och engagerad personal, det har vi och eftersträvar att ytterligare utveckla i vår kommun!

 

Varmt välkommen till Österåker kommuns uppdragsutbildning för medarbetare hos privata eller kommunala verksamheter i Österåkers kommun.

Nu erbjuder vi dig en skräddarsydd utbildningsaktivitet på flexibel distans om maximalt 500 gymnasiepoäng under 2019 inom det nationella yrkespaket för barnskötare och elevassistent inom det gymnasiala barn- och fritidsprogrammet.

  • Pedagogiska teorier och praktiker 100 poäng
  • Pedagogiskt ledarskap 100 poäng
  • Pedagogiskt arbete 200 poäng
  • Friskvård och hälsa 100 poäng

Utbildningssatsningen möjliggörs med statsbidrag från Skolverket.

Att läsa på flexibel distans vilket innebär att det kommer att erbjudas föreläsningar (se schema nedan), studietillfällen i grupp med lärare, individuella träffar med lärare men du kan också välja att läsa i stort sett på egen hand via webben men du måste vara aktiv varje vecka på lärplattformen tills dess att du gjort alla moment för betygsättning för att inte skrivas ut.

Vid flexibel distans är föreläsningstillfällena i Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga i Kommunfullmäktigesalen plan 4:

Föreläsningsschema:

Datum

kl. 09.00-12.00

kl. 13.00-16.00

22-okt

 

Pedagogiska teorier och praktiker

29-okt

 

Pedagogiska teorier och praktiker

05-nov

 

Pedagogiskt ledarskap

12-nov

 

Pedagogiskt ledarskap

13-nov

 Examination Pedagogiska teorier och praktiker

19-nov

 

Pedagogiskt arbete

26-nov

 

Pedagogiskt arbete

27-nov

 Examination Pedagogiskt ledarskap

03-dec

Pedagogiskt arbete

Pedagogiskt arbete

10-dec

Friskvård och hälsa

Examination Friskvård och hälsa

11-dec

 Examination Pedagogiskt arbete

 

Hur fort en person blir klar med sin utbildning beror helt på vilka erfarenheter (utbildning, arbete och livserfarenheter) personen har med sig när denne påbörjar sin utbildning. När du blir antagen som elev så görs en kartläggning av dina erfarenheter, din valideringsprocess börjar. Då ser man vilka kurser, eller vilka delar av kurser du kan eventuellt validera och pröva för ett betyg. 

Inskrivningssamtal, förmiddag den 22 oktober 2019, du får ett mejl med bekräftelse på att din intresseanmälan är mottagen och därefter en kallse till en tid för inskrivningssamtal på förmiddagen den 22 oktober. Vid utebliven närvaro stryks din plats. 

Nationellt yrkespaket – sammanhållen yrkesutbildning på gymnasial nivå 


Barnskötare – Elevassistent Bas, 900 poäng Yrkespaket med kurser från barn- och fritidsprogrammet utformat för arbete inom pedagogisk verksamhet.


Kurs


Kurskod


Poäng


Hälsopedagogik


HALHAL0


100


Kommunikation


PEDKOU0


100


Lärande och utveckling


PEDLÄR0


100


Specialpedagogik 1


SPCSPE01


100


Pedagogiska teorier och praktiker


PEDPED0


100


Pedagogiskt ledarskap


PEDPEG0


100


Människors miljöer


PEDMÄI0


100


Grundläggande vård och omsorg


GRUGRD0


100


Etnicitet och kulturmöten


SOIETN0


100

 

Utbildningens mål. Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

- förmåga att arbeta med barns och ungas växande och lärande utifrån deras förutsättningar.
- förmåga att samverka, samarbeta och kommunicera.

- förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

- kunskaper om olika pedagogiska verksamheter.

- kunskaper om människors lärande och levnadsmiljöer.

- kunskaper om arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

- kunskaper om grundläggande demokratiska värden och internationella överenskommelser och riktlinjer som styr olika verksamheter.

Påbyggnadspaket Elevassistent, 400p

Kurs

Kurskod

Poäng

Barns lärande och växande

PEDBAS0

100

Skapande verksamhet

PEGSKP0

100

Pedagogiskt arbete

PEGPEA0

200


Utbildningen i sin helhet (1300 p) avser att ge eleven kunskaper för arbete som barnskötare.

Påbyggnadspaket Elevassistent, 400p

Kurs

Kurskod

Poäng

Specialpedagogik 2

SPCSPE02

100

Barns lärande och växande

PEDBAS0

100

Pedagogiskt arbete

PEGPEA0

200

Utbildningen i sin helhet (1300 p) avser att ge eleven kunskaper för arbete som elevassistent.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Nyvunnen kunskap och nya färdigheter ger motivation, arbetsglädje och självkänsla!

Uppdragsutbildningen är inte CSN berättigad.

Skyddad identitet

Har du skyddade personuppgifter registrera inte din ansökan utan kontakta näringslivs- och utvecklingsenheten, Österåker.

Anmälan

Kursen är fulltecknad men fyll gärna i en intresseanmälan nedan så återkopplar vi snart som möjligt.

 Välkommen!

Redaktör:
Ann-Catrin Skogström

Sakkunnig:
Kristina Eineborg
Publicerad:
fredag 18 oktober 2019
Senast uppdaterad:
söndag 20 oktober 2019