Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Företagen mer nöjda med kommunens myndighetsutövning

Varje år mäter Österåkers kommun hur företagen upplever kommunens myndighetsutövning inom områdena brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, serveringstillstånd, livsmedelskontroll samt miljö- och hälsoskydd.

Mätningen görs i form av en NKI-undersökning och skickas ut till alla företag som varit i kontakt med kommunen inom de uppräknande områdena. NKI står för Nöjd Kund Index och mäts på en 100-gradig skala.. Företagarna får i en enkät besvara frågor om kommunernas service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De får också göra en helhetsbedömning om kommunernas service.

Nu har resultat från 2018 års mätning kommit. Glädjande nog har resultatet inom de flesta områden förbättrats. Det totala NKI-värdet för Österåker 2018 blev 74, en förbättring från föregående där NKI-värdet blev 70. Det högsta värdet uppmättes för brandskydd med NKI 88 (75).

 

Område

 

 

NKI2018

 

 

NKI 2017

 

 

Brandskydd

 

 

88

 

 

75

 

 

Bygglov

 

 

68

 

 

62

 

 

Livsmedelskontroll

 

 

77

 

 

77

 

 

Miljö- och hälsoskydd

 

 

77

 

 

70

 


Svarsfrekvensen var hög, 67% i Österåker. För områdena serveringstillstånd och markupplåtelser var antalet svar inte tillräckligt för att mäta ett NKI-resultat.

För mer information om undersökningen och resultatet från andra kommuner: https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/naringslivforetagsklimat/foretagsklimat/insikt.6696.htmllänk till annan webbplats

Redaktör:
Ann-Catrin Skogström

Sakkunnig:
Kristina Eineborg
Publicerad:
torsdag 18 april 2019
Senast uppdaterad:
torsdag 18 april 2019