Integrationsrådet

Integrationsrådet samarbetar med kommunens nämnder genom att lämna råd och synpunkter i frågor som behöver belysas ur ett integrationsperspektiv.

Rådet fungerar som ett forum för samtal om hur kommunen bäst kan ta emot och stötta nyinflyttade invånare som kommer från andra länder. I rådets uppgifter ingår att:

  • följa utvecklingen i samhället utifrån ett integrationsperspektiv
  • verka för att synpunkter av betydelse för integration beaktas i den kommunala planeringen
  • vara remissorgan i frågor som rör integration

Integrationsrådet samarbetar med polisen, socialtjänsten och samfund.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.