Förtroendemannaregister

En förtroendevald väljs för att representera sina väljare och sitt parti under en mandatperiod. När du röstar i val till Kommunfullmäktige påverkar du vilka förtroendevalda som ska sitta i Kommunfullmäktige. Österåkers kommun har 51 mandat i Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige väljer i sin tur vilka förtroendevalda som ska sitta i de olika nämnderna. Som medborgare har du möjlighet att kontakta dina förtroendevalda i din kommun

När du kontaktar dina lokala förtroendevalda är det bra att känna till att din fråga eller ditt ärende blir en allmän handling om den faller under nämndens (myndighetens) verksamhetsområde.

Mer information om allmän handling hittar du på vår sida Diarium och arkiv

Kontakta nämndernas förvaltningar

Genom nedanstående e-postadresser kan du kontakta Kommunstyrelsens och de andra nämndernas förvaltningar. Mejlet går till registrator eller till nämndsekreteraren, som registrerar ärendet. Därefter skickas mejlet till nämndens ordförande eller berörd förvaltning/tjänsteperson beroende på frågans/synpunktens innehåll.

E-postadresser till nämnderna

Nämnd

E-postadress

Kommunstyrelsen

kommunstyrelsen@osteraker.se

Byggnadsnämnden

byggnadsnamnden@osteraker.se

Förskole- och grundskolenämnden

fgn@osteraker.se

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

gvn@osteraker.se

Kultur- och fritidsnämnden

kulturochfritidsnamnden@osteraker.se

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

miljoskydd@osteraker.se

Socialnämnden

socialnamnden@osteraker.se

Tekniska nämnden

tekniskanamnden@osteraker.se

Val- och demokratinämnden

val@osteraker.se

Vård- och omsorgsnämnden

vard-ochomsorgsnamnden@osteraker.se

Sök efter och kontakta förtroendevalda

I förtroendemannaregistret kan du söka efter förtroendevalda i Österåkers kommun, få fram mer information om de förtroendevalda samt se deras kontaktuppgifter. Endast uppgifter som de berörda har samtyckt till publiceras, enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Gå till förtroendemannaregistret Länk till annan webbplats.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.