Protokoll för byggnadsnämnden

Protokoll från byggnadsnämnden sammanträde den 26 oktober 2021.

Då överklagandetiden kan vara olika beroende på ärende kontaktar du med fördel byggnadsnämnden angående detta.

E-post: bygglov@osteraker.se

Telefon: 08-540 811 01 (telefontid kl 10-12)

Information om anslaget:

Instans

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-10-26

Anslaget publicerades:

2021-11-02

Anslaget avpubliceras:

2021-11-23

Publicerad:
Senast uppdaterad: