Meddelande om antagande för detaljplan Röllingby södra, etapp 1

Kommunfullmäktige antog vid sammanträde den 13 december 2021, § 9:6, detaljplan för Röllingby södra, etapp 1, Österåkers kommun, Stockholms län.

Beslutsparagrafen är justerad och anslagen på kommunens anslagstavla 2021-12-21.

Protokoll och antagandehandlingar finns tillgängliga på kommunens webbplats: Handlingar och protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sista dagen för överklagan är onsdagen den 2022-01-12. Vem som får överklaga och hur överklagande går till framgår av besvärshänvisningen.

Besvärshänvisning finns här. , 140.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Upplysningar kan lämnas av:

Samhällsbyggnadsförvaltningen via telefon: 08-540 810 00 eller e-post: plan.explaotering@osteraker.se

Publicerad:
Senast uppdaterad: