Meddelande om antagande för detaljplan Hagby äng och kulle etapp 1, Hagby 1:5 m.fl.

Kommunfullmäktige antog vid sammanträde den 12 december 2022, § 8:10, detaljplan för Hagby äng och kulle etapp 1, Hagby 1:5 m.fl., Österåkers kommun, Stockholms län.

Beslutsparagrafen är justerad och anslagen på kommunens anslagstavla 2022-12-14.

Protokoll och antagandehandlingar finns tillgängliga på kommunens webbplats.

Handlingar och protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde

Sista dagen för överklagan är den 2023-01-05.
Vem som får överklaga och hur överklagande går till framgår av besvärshänvisningen.

Besvärshänvisning finns här Länk till annan webbplats.

Upplysningar kan lämnas av:

Samhällsbyggnadsförvaltningen, tel. 08-540 810 00, eller plan.exploatering@osteraker.se

Publicerad:
Senast uppdaterad: