Meddelande om antagande för detaljplan för Näsängen, etapp 1

Kommunfullmäktige antog vid sammanträde den 20 juni 2022, § 4:9, detaljplan för Näsängen etapp 1, Österåkers kommun, Stockholms län.

Beslutsparagrafen är justerad och anslagen på kommunens anslagstavla 2022-06-28.
Protokoll och antagandehandlingar finns tillgängliga på kommunens webbplats.

Handlingar och protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde

Sista dagen för överklagan är onsdagen den 2022-07-20.
Vem som får överklaga och hur överklagande går till framgår av besvärshänvisningen.

Besvärshänvisning finns här , 140.1 kB.

Upplysningar kan lämnas av:

Samhällsbyggnadsförvaltningen, tel. 08-540 810 00, eller plan.exploatering@osteraker.se

Publicerad:
Senast uppdaterad: