Anslag av revidering i bolagsordningarna, § 6 och § 8 gällande ÖGAB Fastighets AB, Långängens Förvaltnings AB och Österåkers Återvinningscentral AB

Kommunfullmäktige har beslutat revidera bolagsordningarna för ÖGAB Fastighet 6 AB, Långängens Förvaltnings AB och Österåkers Återvinningscentral AB,
i § 6 (från 5 styrelseledamöter till 3 styrelseledamöter, vilka också är ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande) och i § 8 (från en lekmannarevisor till en lekmannarevisor med en suppleant).

Om du vill överklaga beslutet måste du göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Information om anslaget:

Instans

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

24 april 2023

Anslaget publicerades:

3 maj 2023

Anslaget avpubliceras:

25 maj 2023

Publicerad:
Senast uppdaterad: