Beslut vid Kommunstyrelsen den 26 april

En illustration av en beslutsklubba på grön bakgrund.

Här kan du läsa om några av de ärenden som behandlades vid Kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 26 april.

Vid Kommunstyrelsen fattades bland annat följande beslut:

  • Kommunen kö till förskoleplatser har ökat. En paviljong ska därför tillskapas vid Bikupans förskola för att tillfälligt tillgodose behovet av förskoleplatser.
  • Ett gemensamt remissvar som tagits fram inom Stockholm Nordost till en utredning om en hållbar inriktning för statens ansvar för flygplatserna i Sverige godkändes.
  • Ungdomsjouren Bellis beviljades ett bidrag om 111 000 kronor för att kunna bedriva löpande verksamhet.
Publicerad:
Senast uppdaterad: