Beslut vid Kommunstyrelsen den 24 april

En illustration av en beslutsklubba på grön bakgrund.

Här kan du läsa om några av de ärenden som behandlades vid Kommunstyrelsens sammanträde måndagen den 24 april.

Kommunstyrelsen föreslog bland annat att Kommunfullmäktige:

  • Godkänner årsredovisningar för bland andra kommunens fastighetsbolag Armada Fastighets AB, Roslagsvatten och Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar.
  • Fattar beslut om revideringar och förtydliganden, gällande bland annat antal styrelseledamöter och lekmannarevisorer, samt arvodesnivåer och –bestämmelser, i samband med att ett det nya kommunala koncernbolaget Österåkers stadshus AB bildas.
Publicerad:
Senast uppdaterad: