Beslut vid Kommunstyrelsen den 16 januari

En illustration av en beslutsklubba på grön bakgrund.

Här kan du läsa om några av de beslut som fattades vid Kommunstyrelsens sammanträde måndagen den 16 januari.

Vid Kommunstyrelsen fattades bland annat följande beslut:

  • En totalförsvarsdag ska arrangeras i Österåker år 2024.
  • En strategi och handlingsplan för suicidprevention ska tas fram.
  • Under mandatperioden kommer fem kommunala råd finnas; Miljö- och klimatrådet, Pensionärsrådet, Tillgänglighetsrådet, Näringslivsrådet, samt Skärgårdsrådet.
  • Österåkers sju underverk ska utses i dialog med enskilda, föreningar och företag. Det kan till exempel handla om byggnader, infrastruktur eller olika typer av anläggningar.
  • Kommunstyrelsens verksamhetsplan för år 2023-2025 och budget för 2023 godkändes.

Kommunstyrelsen föreslog även Kommunfullmäktige att fatta följande beslut:

  • Öka budgeten för det nya avloppsreningsverket i Margretelund, på grund av förändring av teknikval och omvärldsläget med pågående inflation och kostnadsökningar.
  • Godkänna en investering av fjärrvärme i det nya avloppsreningsverk som ska byggas i Margretelund. Fjärrvärme från spillvattnet uppskattas kunna driva hela Åkersbergas fjärrvärmebehov under åtta månader om året och ge en god basproduktion av värme under återstående månader.
  • Besluta om nya taxor för dels kommunalt avfall, dels kommunalt vatten och avlopp.
  • Godkänna Kommunfullmäktiges verksamhetsplan för 2023-2025 och budget för 2023.
Publicerad:
Senast uppdaterad: