Beslut vid extra kommunstyrelse den 3 maj

En illustration av en beslutsklubba på grön bakgrund.

Vid kommunstyrelsens extra sammanträde den 3 maj behandlades kommunens årsredovisning för år 2022.

Kommunstyrelsen föreslog vid sammanträdet att Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning år 2022 för Österåkers kommun och dess bolag, samt för vissa organisationer där Österåkers kommun är ägare eller har intressen.

Publicerad:
Senast uppdaterad: