Beslut vid extra kommunstyrelse den 19 juni

En illustration av en beslutsklubba på grön bakgrund.

Här kan du läsa om några av de ärenden som behandlades vid Kommunstyrelsens extra sammanträde måndagen den 19 juni.

Vid sammanträdet fattades bland annat följande beslut:

  • Godkänna svar på remiss om planprogram för Danderyds sjukhusområde.
  • Bevilja bidrag till Stiftelsen Wira-Spelen om 100 000 kronor för löpande verksamhet.

Kommunstyrelsen föreslog också Kommunfullmäktige att fatta beslut om:

  • Taxa för tillsyn av avfall från fritidsbåtar.
  • Avslå motion om namnbyte på det särskilda boendet Görjansägen till Ljusterö särskilda boende.
Publicerad:
Senast uppdaterad: