Ärenden som behandlas vid Kommunfullmäktige 20 november

illustration beslut, klubba

Här är beslutsärenden som behandlas vid Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 20 november klockan 13.

Samtliga handlingar och sändning:

Du hittar samtliga ärenden med tillhörande handlingar via den här länken. Via länken kan du också ta del av sammanträdet i efterhand.

Beslutsärenden

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fattar följande beslut:

  • Verksamhetsplan 2024-2026, budget 2024
    (inklusive justering och ändring av VA-taxan 2024 för Österåkers kommun)
Publicerad:
Senast uppdaterad: