Ärenden som behandlas vid Kommunfullmäktige 18 september

illustration beslut, klubba

Här är beslutsärenden som behandlas vid Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 18 september klockan 18.30.

Samtliga handlingar och sändning:

Du hittar samtliga ärenden med tillhörande handlingar via den här länken. Via länken kan du också ta del av sammanträdet i efterhand.

Beslutsärenden

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fattar följande beslut:

  • Svar på medborgarförslag nr 19/2022 – Kulturhus i Österåkers kommun
  • Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 2023-07-31
  • Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2023
Publicerad:
Senast uppdaterad: