Ärenden som behandlas vid Kommunfullmäktige 15 maj

illustration beslut, klubba

Här är beslutsärenden som behandlas vid Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 15 maj klockan 18.30.

Samtliga handlingar och sändning:

Du hittar samtliga ärenden med tillhörande handlingar via den här länken. Via länken kan du också ta del av sammanträdet i efterhand.

Beslutsärenden

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fattar följande beslut:

  • Godkänna årsredovisning för Österåkers kommun år 2022.
  • Godkänna revisionsberättelser samt ansvarsprövning för år 2022 avseende Kommunstyrelsen och övriga nämnder Österåkers kommun samt vissa organisationer där Österåkers kommun är ägare eller annars har intressen.
Publicerad:
Senast uppdaterad: