Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Ärenden som behandlas vid Kommunfullmäktige 15 maj

illustration beslut, klubba

Här är beslutsärenden som behandlas vid Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 15 maj klockan 18.30.

Samtliga handlingar och sändning:

Du hittar samtliga ärenden med tillhörande handlingar via den här länken. Via länken kan du också ta del av sammanträdet i efterhand.

Beslutsärenden

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fattar följande beslut:

  • Godkänna årsredovisning för Österåkers kommun år 2022.
  • Godkänna revisionsberättelser samt ansvarsprövning för år 2022 avseende Kommunstyrelsen och övriga nämnder Österåkers kommun samt vissa organisationer där Österåkers kommun är ägare eller annars har intressen.
Publicerad:
Senast uppdaterad: