Ärenden som behandlas vid Kommunfullmäktige 11 december

illustration beslut, klubba

Här är några av de beslutsärenden som behandlas vid Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 11 december klockan 18.30

Samtliga handlingar och sändning:

Du hittar samtliga ärenden med tillhörande handlingar via den här länken. Via länken kan du också ta del av sammanträdet i efterhand.

Beslutsärenden

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fattar följande beslut:

  • Långsiktig ekonomisk planering 2024-2033
  • Antagande av detaljplan för Skånsta 2:171
  • Godkännande av maxtaxor för avfall under kommunalt ansvar samt avfall under kommunalt insamlingsansvar
  • Strategi för krisberedskap Österåkers kommun 2023-2026
Publicerad:
Senast uppdaterad: