Ärenden som behandlades vid Kommunfullmäktige 19 juni

illustration beslut, klubba

Här är beslutsärenden som behandlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 19 juni klockan 18.30.

Samtliga handlingar och sändning:

Du hittar samtliga ärenden med tillhörande handlingar via den här länken. Via länken kan du också ta del av sammanträdet i efterhand. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslutsärenden

Kommunfullmäktige fattade följande beslut:

  • Direktiv och förutsättningar för budget 2024 och plan för 2025-2026.
  • Revidering av bolagsordningar inom Roslagsvattenkoncernen, revidering av ägardirektiv för Roslagsvatten AB med dotterbolag samt godkännande av aktieägaravtal.
  • Taxa för tillsyn av avfall från fritidsbåtar.
Publicerad:
Senast uppdaterad: