Viktigare än någonsin med källkritik

En lista med sju tips för källkritik. det är samma tips som finns i brödtexten i denna nyhet.

Tips för källkritik från Krisinformation.se.

I spåren av pandemin och det rådande allvarliga säkerhetspolitiska läget sprids rykten, propaganda och falska nyheter. Här ger vi tips på hur du kan vässa källkritiken ytterligare.

Yttrandefriheten är grundlagsskyddad och är en grundbult i ett öppet och fritt samhälle. Den ger var och en av oss rätten att uttrycka (nästan alla) våra åsikter. Med det följer också ett ansvar hos var och en av oss. Tala med familjen och andra i din närhet. Diskutera farorna med ryktesspridning och konspirationsteorier och vikten av källkritik.

Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap. Att ha ett källkritiskt förhållningssätt till information är att hela tiden ha följande fråga i bakhuvudet: Vem säger vad och varför?
Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Här är sju tips som underlättar när du ska värdera information från Krisinformation.se, som är en webbplats med bekräftad information från myndigheter.

Tips för källkritik:

  • Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?
  • Varför finns informationen? Fundera på hur budskapet vill förändra ditt tänkande och agerande.
  • Vad är det för information du använder och vem tjänar på att du sprider den?
  • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
  • Hur fick du tag på informationen? Kommer den från en pålitlig källa som tidigare har levererat bekräftad information?
  • Kan du hitta informationen i andra källor? Information som bara kan hittas i en källa måste behandlas med stor försiktighet.
  • Kom även ihåg att information som verkar vara “för bra för att vara sann” ofta är det.

Mer information

Källkoll och krig

På UR Play finns serien Källkoll – kriget i Ukraina. Där får du bland annat lära dig mer om desinformation, propaganda och algoritmer i sociala medier. Se programmen på UR Plays webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Säkerhetssmart

Försvarsmakten har en film med tips på hur du blir mer säkerhetssmart. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På fler språk

informationsverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information om källkritik på flera språk.

Österåkers kommuns information

Följ Österåkers kommuns information med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

Publicerad:
Senast uppdaterad: