Österåker fortsätter att växa

Unga vuxna sitter vid Åkers kanal och samtalar

Befolkningen i Österåker fortsätter att öka. Enligt statistikmyndigheten SCB bodde 48 234 personer i kommunen den 31 december 2021.

Det innebär en befolkningsökning med knappt 1600 personer eller 3,4 procent under förra året. Runt 4 250 personer flyttade till Österåker och knappt 2 900 personer flyttade ut under förra året. 464 barn föddes och 315 personer avled.

En mycket stor andel av alla som flyttar till Österåker flyttar hit från andra kommuner inom Stockholms län. Det flyttmönstret bekräftas också i en ny rapport från Sweco om ”Sveriges nya geografi, flyttmönster under pandemin”. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapporten visar att pandemiåret 2021 till och med blev ett nytt rekordår för flyttar inom landet. Generellt sett är det vanligast med flyttar över kortare avstånd och då exempelvis till pendlingskommuner utanför större städer, enligt rapporten. I Swecos rapport pekas Österåker ut som en av kommunerna med högst nettoinflyttning i relation till antalet invånare under pandemiåren 2020-2021.

–Vi är mycket stolta över att Österåker är en så attraktiv kommun att allt fler vill bo här. Det är oerhört positivt och ger oss goda förutsättningar att fortsätta våra ständiga förbättringar med ökad kvalitet i såväl kärnverksamheter som idrott, fritid och infrastruktur för ökad framkomlighet och trygghet för kommuninvånarna. Vi ska ha en hållbar tillväxt där vi behåller vår småstadskaraktär samtidigt som vi utvecklar flera områden för att möta behoven i vår växande kommun, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande

Österåker ska växa hållbart

Att Österåker ska ha en stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar är ett av kommunens sju inriktningsmål.

Målet innebär att vi som kommun vill skapa förutsättningar för en hållbar och balanserad befolkningsutveckling och tillväxt genom en samordnad planering av bostäder, infrastruktur, omsorg, arbetsplatser, handel, utbildning och fritid. Därför arbetar kommunens olika förvaltningar tillsammans kring de strategiska planer och dokument som pekar ut riktningen för utbyggnaden av Österåker. Dessutom har förvaltningsövergripande styrgrupper tillsatts, en för samhällsfastigheter och en som har fokus på framtid och utveckling.

Inom målet arbetar även nämnderna för att möta den ökade befolkningen på
ett hållbart sätt. Det görs exempelvis genom att erbjuda ett rikt och varierat kultur- och friluftsliv och att bidra till att på ett effektivt sätt möta de ökade behoven som befolkningstillväxten innebär

Mer information

Befolkningsstatistiken för år 2021 på SCB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Swecos rapport Sveriges nya geografi, flyttmönster under pandemin Länk till annan webbplats.

Publicerad:
Senast uppdaterad: