Efter valet – vad händer nu?

Illustration över Alceahuset och partisymboler

Väljarna i Österåker har sagt sitt. Nu ska mandaten i Kommunfullmäktige fördelas mellan partierna. Politikerna ska komma överens om ordförandeposterna i kommunens nämnder, styrelser och i fullmäktige, liksom vilka som ska ingå i Kommunstyrelsen och vilka som ska vara kommunalråd.

När vallokalerna stängde klockan 20 på valdagen den 11 september var det startskottet för ett intensivt arbete. Den preliminära mandatfördelningen i kommunen räknades fram redan under valnatten. Men alla utlandsröster och sena förtidsröster hinner inte fram till vallokalerna under valdagen. Dessa räknas istället samman av kommunens Val- och demokratinämnd onsdagen efter valet, den så kallade onsdagsräkningen. Länsstyrelsen kontrollräknar rösterna och när alla röster har kontrollräknats fastställer Valmyndigheten valresultatet.

Mandaten fördelas

Det svenska valsystemet ska spegla folkets politiska vilja så rättvist som möjligt. Därför fördelas mandaten, alltså platserna i Kommunfullmäktige, i förhållande till antalet röster som partierna har fått i kommunvalet. För att få vara med i fördelningen av mandat till Kommunfullmäktige i Österåker måste ett parti ha fått minst 2 procent av rösterna.

Kommunens styre tar form

Det är först när den slutliga mandatfördelningen i kommunvalet är klar, som en majoritet kan formas i Kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige i Österåker har 51 ledamöter. Det innebär att ett enskilt parti kan få egen majoritet om det har 26 mandat eller fler. Annars behöver flera partier komma överens om att bilda en majoritet. Om ingen majoritet kan bildas, får det största partiet försöka styra kommunen utifrån en minoritetsposition.

I Österåker ser röstfördelningen enligt det preliminära valresultatet ut såhär:

 • Moderaterna 38,4%
 • Arbetarpartiet - Socialdemokraterna 22,5%
 • Sverigedemokraterna 8,9%
 • Roslagspartiet 6,6%
 • Liberalerna 5,4%
 • Centerpartiet 4,5%
 • Vänsterpartiet 4,4%
 • Miljöpartiet 3,5%
 • Kristdemokraterna 3,3%
 • Medborgerlig samling 2,2%
 • Övriga 0,2%

Se aktuellt valresultat på val.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Oktober start för mandatperioden

Mandatperioden inleds den 15 oktober under valåret. I Österåker innebär det att det nyvalda Kommunfullmäktige har sitt första möte den 17 oktober. Den första uppgiften är då att välja ordförande och vice ordförande för Kommunfullmäktige.

På dagordningen står då också val av en valberedning som får i uppgift att lämna förslag på vem som ska ingå i kommunens olika nämnder och styrelser. De väljs sedan vid Kommunfullmäktiges möte i december och tillträder vid årsskiftet. Under hösten väljs också de förtroendevalda revisorer som har i uppgift att granska och pröva kommunens verksamhet. På Kommunfullmäktiges möte den 21 november, ska fullmäktige besluta en budget och storleken på den kommunala skattesatsen för det kommande året.

Kommunstyrelsen och de nuvarande nämnderna sitter kvar till den 31 december 2022.

Valet fullt genomfört i januari

Resultatet av den röst som du lämnade i valet den 11 september 2022 är med andra ord fullt genomfört den 1 januari 2023.

Publicerad:
Senast uppdaterad: