Anslag av peng, taxor, avgifter medmera, fastställda i Budget 2022 och plan 2023-2024

Peng, taxor och avgifter för år 2022 har faststsällts i och med Kommunfullmäktiges beslut om antagande av Budget 2022 och plan 2023-2024. Om du vill överklaga beslutet måste du göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Information om anslaget:

Instans

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

22 november 2021

Anslaget publicerades:

1 december 2021

Anslaget avpubliceras:

23 december 2021

Publicerad:
Senast uppdaterad: