Ärenden och handlingar

I stort sett alla handlingar som kommer in till, upprättas av eller skickas ut från kommunen är allmänna handlingar.

Dessa är i normalfallet offentliga, alltså tillgängliga för vem som helst att ta del av. Denna rätt kallas offentlighetsprincipen och hör till en av Sveriges grundlagar.

Diarium och arkiv

Ett diarium är ett register över en myndighets allmänna handlingar. Det finns flera anledningar till att man registrerar handlingar i ett diarium. Huvudsyftet är att uppfylla offentlighetsprincipen, som innebär att du som medborgare har rätt att ta del av kommunens allmänna handlingar.

Mer information finns på sidan Diarium och arkiv

Officiella anslagstavlan

På sidan Officiella anslagstavlan finns tillkännagivanden om Kommunfullmäktiges sammanträden, kallelser till nämnder och styrelser, justerade protokoll, kungörelser samt tillkännagivande av Österåkers kommuns nya författningar.

Kallelser, handlingar och protokoll

Letar du efter Kallelser, handlingar och potokoll för 2022? Dessa når du genom länken nedan.

Om du letar efter äldre handlingar och protokoll för respektive organ finner du dem på Österåkers kommuns gamla webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?