Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Ljusterö Hemtjänst

Österåker är vår hemort och vi har arbetat med hemtjänst här i många år. Du kan känna dig trygg när du väljer oss. Vi är en kommunal verksamhet som utför många olika tjänster. Vi utgår alltid från dina behov och bemöter dig med omtanke och kunskap.

Verksamhet och aktivitet

Vi gör det möjligt för dig att bo hemma så länge som möjligt med bra service, trygghet och inflytande. Vi arbetar med kunskap och omtanke och utgår alltid från dina behov.

Vi utför tjänster inom:

  • service
  • omvårdnad
  • ledsagning
  • avlösning.

Det kan bland annat vara städning, tvätt, inköp eller social samvaro. Om du har trygghetslarm är det oss, från den kommunala hemtjänsten, som du möter när du behöver hjälp. Vi samarbetar med kommunens anhörigkonsulent som kan ge råd och stöd i enskilda samtal eller i grupp till närstående, makar eller barn.

Personal och bemanning

Hos oss har du en kontaktman för att tillgänglighet och information ska underlättas. Det bidrar till att skapa trygghet och kvalitet. Personalen som arbetar här är undersköterskor och vårdbiträden. Vi har specialkunskaper för att möta personer med demens eller psykiska funktionsnedsättningar och kan även ge kvalificerad omvårdnad av multisjuka personer. Alla hos oss talar svenska och vi har även personal med följande språkkunskaper:

  • engelska
  • spanska
  • finska
  • persiska.

Personalen är viktig och utvecklas hela tiden i sin yrkesroll. Det görs genom utbildning, kurser och föreläsningar.

Kvalitet och värderingar

Du ska kunna leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha tillgång till vård och omsorg av god kvalitet. Vi arbetar utifrån gemensamma riktlinjer för bemötande. Dessa kan du ta del av under rubriken "Mer information".

Att vi följer Socialstyrelsens regler och föreskrifter om dokumentation är självklart. Det innebär bland annat att vi tillsammans med dig upprättar en genomförandeplan. I planen beskrivs vad du har för behov, vilken hjälp du behöver och hur hjälpen ska utföras.

Vi följer upp och säkerställer kvalitén i våra tjänster. Det gör vi genom att aktivt arbeta med synpunkts- och klagomålshantering, fel- och bristrapportering och Lex Sarah-anmälningar. Materialet sammanställs, analyseras och bearbetas systematiskt. Alla medarbetare tar sedan del av resultatet för det fortsatta arbetet med kvalitet och säkerhet.

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Sakkunnig:
Birgitta Jeleborg Eriksson
Senast uppdaterad:
tisdag 6 juli 2021