Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Solskiftets korttidstillsyn

Solskiftets fritids erbjuder korttidstillsyn för skolungdomar med särskilda behov enligt LSS-lagen. Verksamheten ligger i ett bostadsområde med närhet till skog och mark. Vi vill att din dag ska kännas meningsfull och att du får ett bemötande som är anpassat efter dina villkor och behov.

Verksamhet och aktivitet

Vi riktar oss till barn eller ungdomar med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Vi har även lång erfarenhet av olika tilläggshandikapp som till exempel epilepsi, talsvårigheter och rörelsehinder.

Verksamheten ligger i ett bostadsområde med närhet till skog och mark. Solskiftet har en fin innergård med möjlighet till aktivitet och lek. Utifrån dina behov ser vi till att du har det bra och är trygg. Vi erbjuder dig en aktiv och meningsfull fritid i blandade åldersgrupper som är anpassade utifrån barnens behov.

Fritids har öppet alla eftermiddagar efter att skolan är slut och under skollov klockan 06.30-17.30. Vi har också öppet under klämdagar och studieledighet. Endast under årets helgdagar har vi stängt.

Personal och bemanning

Personalen som arbetar här har lång erfarenhet av sitt arbete. De har också god kännedom om olika pedagogiska metoder. Vi har ett bra arbetsklimat och i personalgruppen finns både kvinnliga och manliga medarbetare i olika åldrar.

När du börjar hos oss får du en kontaktperson med extra ansvar för att du ska trivas och ha det bra. Personalen är viktig och ska hela tiden utvecklas i sin yrkesroll. Det görs genom utbildningar, kurser och regelbunden handledning.

Kvalitet och värderingar

Vår målsättning är att ge dig rätt förutsättningar att utvecklas positivt. Vi vill att din dag ska kännas meningsfull och att du får ett bemötande som är anpassat efter dina villkor och behov.

Genom att arbeta med tydliggörande pedagogik stöttar vi dig så att din dag blir förutsägbar och begriplig och därmed också hanterbar. Vi samarbetar med dig, din familj och din skola och tillsammans med dig upprättas en så kallad genomförandeplan. I planen formuleras målsättningar och hur vi ska arbeta för att nå dessa. Det är kontaktpersonen som ansvarar för att planen följs upp och ändras vid behov. Planen innehåller också ett individuellt schema för din vistelse på fritids.

Redaktör:
Sofia Nyström

Sakkunnig:
Karin Welin
Senast uppdaterad:
onsdag 1 april 2020