Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Halo korttidsvistelse

Halo är en korttidsverksamhet för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Här får du möjlighet att upptäcka en ny miljö och träffa nya vänner. Utifrån dina behov ser vi till att du har det bra och är trygg. Vi erbjuder dig en aktiv fritid och åker ofta i väg på olika utflykter.

Verksamhet och aktivitet

Halo är en korttidsverksamhet för dig med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Att vara på korttids kan fylla många olika syften. För en del kan det vara ett sätt att frigöra sig från hemmet, öka sin självständighet och utveckla sina sociala förmågor. Det kan också fungera som avlastning för föräldrar och syskon.

På Halo finns plats för fem barn och unga, alla har sitt eget rum. Vi tycker att det är viktigt med kontinuitet, därför kommer du ha samma rum, träffa samma kamrater och i möjligaste mån även samma personal när du bor hos oss.

På Halo får du förutsättningar för en aktiv fritid med goda kompisrelationer. Genom att tillsammans prata om hur du haft det på Halo och planera för hur nästa period ska se ut, säkerställer vi att din tid hos oss blir som du önskar. Vi arbetar med förslagslådor, anslagstavlor och gemensamma ”husmöten” för att dina tankar och idéer ska bli tydliga för oss. Där kan du också lämna önskemål på aktiviteter och maträtter vilka vi försöker att tillgodose. Halo har öppet alla dagar i veckan.

Personal och bemanning

På Halo arbetar personal som har lång erfarenhet av autismspektrum och god kännedom om pedagogiska metoder. Vi har bemanning dygnet runt. När du börjar hos oss får du en kontaktperson med extra ansvar för att du ska trivas och ha det bra.

Kvalitet och värderingar

Vår målsättning är att ge dig rätt förutsättningar att utvecklas positivt. Vi vill att din dag ska kännas meningsfull och att du får ett bra bemötande. Vi arbetar utifrån gemensamma riktlinjer för bemötande, och dessa kan du ta del av under rubriken "Mer information".

Genom tydliggörande pedagogik stöttar vi dig så att din dag blir förutsägbar och begriplig och därmed också hanterbar. Tillsammans med dig upprättas en så kallad genomförandeplan. I planen formuleras målsättningar och hur vi ska arbeta för att nå dessa. Det är kontaktpersonen som ansvarar för att planen följs upp och ändras vid behov. Planen innehåller också ett schema för din vistelse på korttids.

Redaktör:
Sofia Nyström

Sakkunnig:
Malin Eriksson
Senast uppdaterad:
måndag 4 maj 2020