Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Halo korttidstillsyn

Halo fritids erbjuder korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år med särskilda behov enligt LSS-lagen. Verksamheten ligger centralt i Åkersberga. Vi vill att din dag ska kännas meningsfull och att du får ett bemötande som är anpassat efter dina villkor och behov.

Verksamhet och aktivitet

Fritids på Halo är till för tjejer och killar över 12 år med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Verksamheten finns på Solskiftesvägen 3A och det är enkelt att ta sig hit med bil, buss eller till fots från Åkersberga Centrum. Utifrån dina behov ser vi till att du har det bra och är trygg.

Här finns en del schemalagda aktiviteter men även utrymme för egna val. Du kan till exempel få hjälp med läxorna, spela ett sällskapsspel eller läsa en bok i lugn och ro. Vi erbjuder dig en aktiv och meningsfull fritid. Vi har även husmöten där du kan komma med synpunkter och önskemål och idéer.

Fritids har öppet alla eftermiddagar efter att skolan är slut och under skollov dagtid. Vi har också öppet under klämdagar och studieledighet. Stängt har vi endast under årets helgdagar.

Personal och bemanning

Personalen som arbetar här har lång erfarenhet av sitt arbete. De har också god kännedom om olika pedagogiska metoder. Vi har ett bra arbetsklimat och i personalgruppen finns både kvinnliga och manliga medarbetare i olika åldrar. När du börjar hos oss får du en kontaktperson med extra ansvar för att du ska trivas och ha det bra.

Kvalitet och värderingar

Vår målsättning är att ge dig rätt förutsättningar att utvecklas. Vi vill att din dag ska kännas meningsfull och att du får ett bra bemötande. Våra riktlinjer för bemötande kan du ta del av under rubriken "Mer information".

Genom att arbeta med tydliggörande pedagogik stöttar vi dig så att din dag blir förutsägbar och begriplig och därmed också hanterbar. Vi samarbetar med dig, din familj och din skola och tillsammans med dig upprättas en genomförandeplan. I planen formuleras målsättningar och hur vi ska arbeta för att nå dessa. Det är kontaktpersonen som ansvarar för att planen följs upp och ändras vid behov. Planen innehåller också ett individuellt schema för din vistelse på fritids.

Redaktör:
Sofia Nyström

Sakkunnig:
Karin Welin
Senast uppdaterad:
onsdag 22 april 2020