Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Sågen

Sågen är en daglig verksamhet som ligger i centrala Åkersberga. I våra rymliga lokaler erbjuder vi dig ett brett urval av aktiviteter. Våra upplevelserum ger dig stimulans för alla sinnen. Tillsammans med dig formar vi din dag efter dina behov och intressen. Vårt mål är att du ska ha en meningsfull dag där du kan utvecklas utifrån din egen förmåga.

Verksamhetens mål och speciella inriktning

Du kan arbeta hos oss om du har en funktionsnedsättning och har rätt till insatser enligt LSS. Vi erbjuder dig omväxlande aktiviteter utifrån dina egna önskemål och behov. Du kan välja att arbeta vid dator eller Ipad, dansa rullstolsdans eller liggande dans, delta i musikgrupper, baka och mycket annat. I våra upplevelserum får du stimulans för alla dina sinnen. Vi har även en trädgård där du kan arbeta eller bara njuta av omgivningen. Vi samarbetar med Knopens dagliga verksamhet. Du kan därför välja att lägga en del av din verksamhet på Knopen. Sågen har väl anpassade lokaler för dig med rörelsehinder eller stora omvårdnadsbehov. Vi har en gymnastiksal och slinga för permobil.

Vi följer Socialstyrelsens regler och föreskrifter om dokumentation. När du börjar hos oss upprättar vi tillsammans med dig en genomförandeplan. I planen finns det beskrivet vilket stöd du önskar och behöver, samt hur stödet ska utföras.

Personalens utbildning och kompetens

Vår personal har bred kompetens och lång erfarenhet av funktionshinderområdet. Vi har utbildade beröringspedagoger som kan ge taktil stimulering. Personalen är viktig och ges hela tiden möjlighet till utbildning och utveckling.

Kontinuitet och kvalitetsarbete

Vårt mål är att skapa en meningsfull och stimulerande verksamhet för dig som arbetar hos oss. Vi är flexibla och utvecklar ständigt våra aktiviteter så att de ska passa dig som kommer hit. Vi arbetar utifrån gemensamma riktlinjer för bemötande. Daglig verksamhet arbetar fortlöpande och systematiskt för att följa upp kvaliteten i verksamheten. Ledningssystemet omfattar verksamhetens alla delar och enhetscheferna arbetar kontinuerligt med att planera, leda, kontrollera, utvärdera och följa upp verksamheten i det molnbaserade verktyget Stratsys. I Stratsys är processer kartlagda utifrån de krav och mål som finns i lagar och föreskrifter för att bedriva daglig verksamhet. Till processerna kopplas rutiner som beskriver ett bestämt tillvägagångssätt för hur processernas aktiviteter ska utföras. Verksamheten följer bland annat genom egenkontroller i Stratsys upp risker, avvikelser, synpunkter och klagomål för att ständigt förbättra kvaliteten i verksamheten.

Redaktör:
Sofia Nyström

Sakkunnig:
Stephanie Dargren
Senast uppdaterad:
måndag 23 september 2019