Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

ILSA

Vi är till för dig som behöver stöd för att ta del av arbetslivet.
Vårt mål är att du ska få meningsfull sysselsättning på arbetsplats samt möjlighet att utveckla din arbetsförmåga.

Verksamhet och aktivitet

Vår verksamhet riktar sig till dig som är mellan 18 och 65 år och omfattas av lagen om stöd och service (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL).

Vi på ILSA arbetar med inspiration från metoden Supported Employment, som utgör grunden för vårt arbetssätt. Vi har många års erfarenhet av att skapa kontakter med arbetsplatser vilket ger dig ett stort utbud. Hos oss får du en arbetsanpassare som stöttar dig i att finna, få och behålla en sysselsättning på arbetsplats, i din egen takt.

Vi arbetar i tre steg

1. Kartläggning: Tillsammans med dig tar vi reda på vad du vill göra, dina intressen och önskemål, vi fokuserar på det du kan och vill träna på.

2. Matchning: Vi tror att man lär sig bäst genom att träna på den arbetsplats man
ska vara på. Vi matchar dig till en arbetsplats utifrån dina önskemål, styrkor och intressen. Alla som vill kan delta i arbetslivet om de får rätt coaching och stöd.

3. Sysselsättning på arbetsplats: Tillsammans med dig och arbetsgivaren planerar vi hur sysselsättningen ska se ut.

Personal och bemanning

Hos oss arbetar både kvinnliga och manliga arbetsanpassare med bred kompetens, vi är alla utbildade inom psykiatri och vård och omsorg. Vi har många års erfarenhet av att hitta arbetsplatser, anpassade utifrån olika behov och förutsättningar.

Personalens språkkunskaper

Vår personal har goda kunskaper i svenska, engelska och tigrinja.

Kontinuitet

Du och din arbetsanpassare arbetar tillsammans i de tre stegen, från kartläggning till arbetsplats. Vi lägger stor vikt vid att du får en arbetsanpassare du trivs med.

Kvalitet och värderingar

Vi följer Socialstyrelsens regler och föreskrifter om dokumentation. Det innebär bland annat att vi tillsammans med dig skapar en genomförandeplan. Du bestämmer själv dina mål och hur vi ska ta oss dit. Vi anser att helheten är viktig och ger god livskvalité, vi samarbetar därför med de personer eller myndigheter som du tycker är viktiga för dig. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är några av våra samarbetspartners.

Redaktör:
Sofia Nyström

Sakkunnig:
Anna Rönnvall Dopazo
Senast uppdaterad:
torsdag 28 maj 2020