Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Smedby gruppbostad

Smedby gruppbostad ligger centralt i Åkersberga men ändå mitt i naturen vid en vacker vitsippebacke. Här är nära till kommunikationer och annan service. Här ges du ett boende anpassat för personer med utvecklingsstörning och tilläggshandikapp med ett stort omvårdnadsbehov.

Verksamhet och aktivitet

Smedby gruppbostad är ett boende som består av sex lägenheter. Alla lägenheter ligger på markplan och har gemensamhetsutrymmen, så som kök och vardagsrum. Här ges du ett boende anpassat för personer med utvecklingsstörning och tilläggshandikapp med ett stort omvårdnadsbehov. Lägenheterna är utrustade och anpassade med olika hjälpmedel i form av lyftar med mera.

Vi erbjuder dig en mängd olika aktiviteter, både individuellt och tillsammans med andra. Några exempel är promenader, myskvällar och utflykter. Om du inte har full daglig sysselsättning finns också möjlighet till någon aktivitet i gruppbostaden under dagtid på vardagar.

Personal och bemanning

Gruppbostaden är bemannad med tre personal under dagtid och en vakande under natten. Personalen på Smedby har bred kompetens och lång erfarenhet av arbete med personer i stort behov av omvårdnad. Här finns goda kunskaper och erfarenheter av en värdig omsorg även i livets slutskede. Personalgruppen är stabil och utvecklingsbenägen. Vi ser om och utvecklar regelbundet vår kompetens med hjälp av bland annat utbildning och handledning.

Kvalitet och värderingar

Du som bor på Smedby gruppbostad ska känna dig trygg i att dina önskemål och behov uppfylls varje dag. Du ska få ett bra bemötande och uppleva att din tillvaro anpassas efter dina egna förutsättningar i livets alla skeden. Vi arbetar utifrån gemensamma riktlinjer för bemötande. Dessa kan du ta del av under rubriken "Mer information". Tillsammans med dig upprättar vi en genomförandeplan. Planen beskriver dina behov och önskemål, samt hur personalen ska arbeta för att uppfylla detta.

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Sakkunnig:
Eva Müller
Senast uppdaterad:
torsdag 2 september 2021