Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Skonarens gruppbostad

Skonarens gruppbostad ligger vackert vid Åkers kanal. I ljusa, fina lägenheter finns möjlighet till både gemenskap och enskildhet. Du får ett personligt anpassat stöd utfört av en trygg och välutbildad personalgrupp.

Verksamhet och aktivitet

Gruppbostaden består av totalt sex lägenheter. Fyra lägenheter är belägna på nedre plan i hyreshus, där även gemensamhetslokal finns. Två lägenheter finns i närliggande hus.

I gruppbostaden bor personer som har olika funktionsnedsättningar. Med ett anpassat stöd, ger vi dig bra förutsättningar att klara vardagslivet. Vi arbetar också för en aktiv fritid och för medverkan i olika kulturella aktiviteter.

Personal och bemanning

På Skonarens gruppbostad finns det personal dygnet runt. I personalgruppen finns bred kompetens och lång erfarenhet av olika diagnoser. Personalen är viktig och ska hela tiden utvecklas i sin yrkesroll. Det sker genom utbildningar, kurser och handledning.

Kvalitet och värderingar

Vår viktigaste uppgift är att se till dina behov av stöd, trygghet och utveckling. Med rätt stöd kan vi bidra till din självständighet. Vi arbetar utifrån gemensamma riktlinjer för bemötande. Dessa kan du ta del av under rubriken "Mer information". Att vi följer Socialstyrelsens regler och föreskrifter om dokumentation är självklart. Det innebär bland annat att vi tillsammans med dig eller din företrädare upprättar en genomförandeplan. I planen finns det beskrivet vilket stöd du önskar och behöver, samt hur stödet ska utföras.

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Sakkunnig:
Josefin Bandh
Senast uppdaterad:
torsdag 2 september 2021