Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Servicebostad Norrgårdsvägen

Servicebostad Norrgårdsvägen är ett stödboende för dig med funktionsnedsättning. Du bor i din egen lägenhet och har närhet till personal dygnet runt. Norrgårdsvägen stöd och service ligger centralt i Åkersberga centrum men med närhet till naturen. Här bor du på dina villkor med ett personligt anpassat stöd.

Verksamhet och aktiviteter

Verksamheten har ett antal lägenheter knutna till stödboendet. Vi har två gemensamhetslokaler, båda ligger på Norrgårdsvägen 3. Hit kan du komma om du vill umgås, titta på TV, äta en gemensam måltid eller om du vill träffa personal. Det går bra att boka tid eller att komma spontant.

Vi arbetar individanpassat. Med det menar vi att stödet ges efter dina behov, att våra arbetsmetoder varierar och att målen som vi arbetar mot gemensamt, sätts utifrån dina önskemål. Stödet sker dels hemma hos dig och dels ute i samhället.

Personal och bemanning

Vi använder oss av kontaktmannaskap. Det innebär att du har två kontaktpersoner i personalgruppen. Tillsammans går ni igenom vilka önskemål du har. Ni kartlägger dina styrkor och intressen och vilket stöd du behöver.

I gemensamhetslokalen finns det bemanning dygnet runt. Personalen har bred kompetens och lång erfarenhet av sitt arbete och utvecklas hela tiden i sin yrkesroll. Det görs genom bland annat utbildningar, kurser och regelbunden handledning.

Kvalitet och värderingar

Vi stöttar dig att hitta strategier så att vardagen inte blir så energikrävande. Tillsammans gör vi upp en planering, en så kallad genomförandeplan. Planen beskriver vad, när och på vilket sätt ditt stöd ska genomföras. Meningen är att stärka dina förmågor så att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Kvalitén i arbetet säkras genom noggrann dokumentation och täta uppföljningar enligt gällande lagstiftning. Vi arbetar utifrån gemensamma riktlinjer för bemötande. Dessa kan du ta del av under rubriken "Mer information".

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Sakkunnig:
Maria Glasberg
Senast uppdaterad:
tisdag 20 oktober 2020