Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Runö gård

Runö Gård är ett stöd och service boende främst för dig med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Du bor i egen lägenhet och har tillgång till en gemensamhetslokal med personal dygnet runt. Området ligger vackert vid Åkers kanal med gångavstånd till Åkersberga centrum.

Verksamhet och aktivitet

Runö Gårds gemensamhetslokal ligger på Lillbrostigen 2 i Åkersberga. Vi har ett antal lägenheter som är knutna till stödboendet. Alla ligger i närheten av gemensamhetslokalen, där det finns personal som kan ge dig stöd och trygghet. Stödet sker dels hemma hos dig och dels ute i samhället. Det anpassas efter dina önskemål och behov och ska stärka dig i vardagen. Vi arbetar även för en aktiv fritid.

Möjlighet till gemenskap med andra finns i gemensamhetslokalen på Runö Gård. Där serveras korv eller hamburgare två kvällar i veckan. Hit kan du komma för att träffa personal på bokad tid eller spontant.

Personal och bemanning

På Runö Gård använder vi kontaktmannaskap. Det innebär att du har två kontaktpersoner i personalgruppen. I gemensamhetslokalen finns bemanning dygnet runt. De flesta som arbetar på Runö Gård har lång erfarenhet av olika diagnoser. Personalen är viktig och ska hela tiden utvecklas i sin yrkesroll. Det görs bland annat genom utbildningar, kurser och regelbunden handledning.

Kvalitet och värderingar

Utifrån dina önskemål och behov ska vi arbeta för ökad självständighet. Vi stöttar dig att hitta strategier så att vardagen inte blir så energikrävande. Tillsammans gör vi upp en planering, en så kallad genomförandeplan. Planen beskriver vad, när och på vilket sätt stödet ska utföras. Arbetet kvalitetssäkras genom noggrann dokumentation och täta uppföljningar enligt gällande lagstiftning. Vi arbetar utifrån gemensamma riktlinjer för bemötande. Dessa kan du ta del av under rubriken "Mer information".

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Sakkunnig:
Maria Glasberg
Senast uppdaterad:
tisdag 20 oktober 2020