Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Plantvå

I centrala Åkersberga nära både natur och Centrum ligger gruppbostaden Plantvå. Här bor personer med olika funktionsnedsättningar. I en trygg miljö med närhet till personal finns förutsättningar att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Verksamhet och aktivitet

Plantvå är en gruppbostad främst för unga personer med funktionsnedsättning. Här finns fyra lägenheter, alla med direkt anslutning till gemensamma utrymmen där personal finns. Vi erbjuder både gemensamma och egna aktiviteter, det är du som väljer vad du vill delta i. Vi fokuserar på att ge ett individuellt anpassat stöd, både i din hemmiljö och ute i samhället.

Personal och bemanning

På Plantvå använder vi kontaktmannaskap. Det innebär att du har två kontaktpersoner med extra ansvar att du har det bra. Här finns det personal dygnet runt. Personalen har lång erfarenhet av sitt arbete och ska hela tiden utvecklas i sin yrkesroll. Det sker genom utbildningar och kurser.

Kvalitet och värderingar

Vår viktigaste uppgift är att se till dina behov av stöd, trygghet och utveckling. Tillsammans gör vi upp en planering, en så kallad genomförandeplan. Planen beskriver vad, när och på vilket sätt ditt stöd ska genomföras. Meningen är att stärka dina förmågor så att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi arbetar utifrån gemensamma riktlinjer för bemötande. Dessa kan du ta del av under rubriken "Mer information".

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Sakkunnig:
Josefin Bandh
Senast uppdaterad:
torsdag 2 september 2021